نویسنده = جعفری، فرهنگ
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بارندگی و تولید علوفه سالانه مهمترین گیاهان مرتعی منطقه خشکه رود ساوه- استان مرکزی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 614-623

صدیقه زارع کیا؛ نیلوفر زارع؛ علی احسانی؛ فرهنگ جعفری؛ حسن یگانه


2. مطالعه تأثیر درجه روز- رشد و رطوبت خاک بر فنولوژی گونه Stipa hohenackeriana در مراتع خشک و نیمه‌خشک

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 321-332

مژگان‌سادات عظیمی؛ مریم بخشنده سوادرودباری؛ عباسعلی سندگل؛ مرتضی اکبرزاده؛ فرهنگ قصریانی؛ فرهنگ جعفری