نویسنده = احمدیان، مامک
تعداد مقالات: 1
1. واکنش پانیکوم (Panicum antidotale) نسبت به تکرار و شدتهای مختلف برداشت

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 714-721

حمید هویزه؛ مامک احمدیان