نویسنده = جعفریان، زینب
تعداد مقالات: 4
3. تغییرپذیری ویژگی‏های خاک در اثر تاج پوشش گیاهی و شدت‌های مختلف چرا

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 593-605

امیرحسین کاویان پور؛ زینب جعفریان؛ اباذر اسمعلی عوری؛ عطاءالله کاویان


4. تعیین ارتباط بین گونه های گیاهی غالب با عوامل محیطی و داده های ماهواره ای به کمک رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: مراتع رینه استان مازندران)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 371-381

زینب جعفریان؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ قوام الدین زاهدی؛ حسین آذرنیوند