نویسنده = رحیمی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه‌ی پتانسیل بیابان‌زایی بر اساس تغییرات کاربری اراضی و معیار اقلیم در دشت دامغان

دوره 27، شماره 1، بهار 1399

مریم میردیلمی؛ محمد رحیمی؛ شیما نیکو؛ علی‌اکبر دماوندی


2. تحلیل روند عوامل هیدروکلیماتولوژی و کاربری اراضی بر منابع آب حوزه آبخیز حبله‌رود

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 555-566

سمیه سادات سیدعلی؛ محمد رحیمی؛ جعفر دستورانی؛ محمد خسروشاهی