نویسنده = جعفری، علی اشرف
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع عملکرد و کیفیت علوفه جمعیت‌های گونه Var. villosus Elymus hispidus در ایستگاه حسین آباد فارس

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 704-718

مهرناز ریاست؛ علی اشرف جعفری؛ عبدالرضا نصیرزاده