نویسنده = خسروشاهی، محمد
تعداد مقالات: 11
1. تعیین قلمرو بیابانهای ایران از جنبه عوامل محیط طبیعی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 404-417

محمد خسروشاهی؛ مرتضی ابطحی؛ محمدتقی کاشکی؛ سکینه لطفی نسب؛ فاطمه درگاهیان؛ زهره ابراهیمی خوسفی


3. بررسی روند دما و بارش در حوضه دریاچه نمک کاشان طی نیم سده ی گذشته

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-12

مرتضی ابطحی؛ عبدالله سیف؛ محمد خسروشاهی


7. قلمرو مناطق بیابانی استان مرکزی از جنبه پوشش گیاهی

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 149-165

اکبر گندمکار قالهری؛ محمد خسروشاهی؛ غلامرضا گودرزی؛ حجت ا.. زاهدی پور؛ اسماعیل عزیز آبادی


8. قلمرو بیابانهای اقلیم شناسی ایران

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 96-113

محمد خسروشاهی؛ محمدتقی کاشکی؛ طاهره انصافی مقدم


9. تعیین قلمرو مناطق بیابانی استان هرمزگان از جنبه ژئومرفولوژی1

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 485-492

محمد غلامپور؛ محمد خسروشاهی؛ جلال برخورداری


10. بررسی عوامل زمین شناختی موثر در تشکیل بیابانهای استان بوشهر و تعیین قلمرو آن

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 391-402

فرهاد فخری؛ و سید محی الدین جعفری؛ محمد خسروشاهی


11. معرفی و تعیین ویژگیهای بیابانهای اقلیمی و زمین شناسی در استان تهران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 102-108

مجید حسینی؛ محمد خسروشاهی؛ عباس عطاپور؛ سید عزیز کرمی