نویسنده = بناکار، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. بهبود آستانه تحمل به شوری سالیکورنیا (Salicornia bigelovii) در مرحله جوانه‌زنی با پیش‌تیمار جیبرلیک‌اسید در سطوح مختلف شوری آب دریا

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 62-72

غلامحسن رنجبر؛ فرهاد دهقانی؛ هادی پیراسته انوشه؛ محمدحسین بناکار