نویسنده = پناهیان، احمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پتانسیل ذخیره کربن در درمنه‌زارهای حریم جاده (مطالعه موردی: اتوبان ایوانکی – گرمسار)

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 128-137

احمدرضا پناهیان؛ حمیدرضا ناصری؛ مجید کریمپور ریحان؛ محمد جعفری؛ سیدعلیرضا حسینی