نویسنده = تمرتاش، رضا
تعداد مقالات: 7
1. پیش بینی کربن آلی خاک سطحی با تلفیق تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه در مراتع نیمه استپی لزور، فیروزکوه

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 699-712

رستم خلیفه زاده؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ محمدرضا سراجیان مارالان


4. ارزیابی پایداری و چرخه عناصر غذایی خاک در مراتع ییلاقی ولویه کیاسر مازندران

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 570-580

سیده محدثه احسانی؛ غلامعلی حشمتی؛ رضا تمرتاش


7. بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های مارنی با اجتماعات گیاهی (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 481-492

رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ بهجت ریحانی؛ فاطمه شکریان