نویسنده = زرندیان، اردوان
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ارزش اقتصادی کارکرد تنظیم آب توسط پوشش‌های گیاهی پارک ملی بمو

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 216-226

حمید امیرنژاد؛ کمال عطایی سلوط؛ اردوان زرندیان