نویسنده = انصافی مقدم، طاهره
تعداد مقالات: 3
2. قلمرو بیابانهای اقلیم شناسی ایران

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 96-113

محمد خسروشاهی؛ محمدتقی کاشکی؛ طاهره انصافی مقدم