نویسنده = زارع، زینب
تعداد مقالات: 1
1. توانمندی‌های ژنتیکی سیاه‏تاغ (Haloxylon aphyllum) در مقابله با تنش رطوبتی در مرحله نونهالی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 768-777

حسین میرزایی ندوشن؛ حسن روحی پور؛ زینب زارع؛ فرشته اسدی کرم؛ سلمان زارع