نویسنده = ابراهیمی، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‌های سطح خاک و ویژگی‌های عملکردی مرتع با روش LFA (مطالعه موردی: مراتع جیرفت)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 382-373

محدثه عرب سربیژن؛ مهدیه ابراهیمی؛ مجید آجورلو