نویسنده = جعفری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از داده های ماهواره لندست سنجنده + ETM جهت بررسی وضعیت پوشش زمین ( مطالعه موردی: کاشان)

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 285-297

مهدی جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ امیرهوشنگ احسانی؛ سعیده منبری