نویسنده = بابایی کفاکی، ساسان
تعداد مقالات: 2
1. پایش تغییرات پوشش گیاهی مراتع در فصل رویش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و ارتباط آن با عوامل اقلیمی مطالعه موردی: استان البرز

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 615-624

مرتضی حسینی توسل؛ حسین ارزانی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ محمد جعفری؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اصغر کهندل


2. تهیه نقشه پوشش گیاهی مراتع با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS-LissIII (مطالعه موردی: حوضه سرخ آباد- مازندران)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 454-462

فاطمه عالیشاه ارات بنی؛ حسین ارزانی؛ سید زین العابدین حسینی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ خسرو میراخورلو