نویسنده = حسینی نسب، معصومه سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین نوع مالکیت مرتع و وضعیت بهره‌بردار‌ی (با تأکید بر مراتع ییلاقی شهرستان اراک)

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 166-179

معصومه سادات حسینی نسب؛ حسین بارانی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی