نویسنده = زهدی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نیاز کودی و بذر اسپرس (Onobrichis sativa) در شرایط دیم استان لرستان

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 309-322

ناصر انصاری؛ مهدی زهدی


2. بررسی اثربخشی قوانین و مقررات مرتع‌داری در ایران

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 898-910

مهدی زهدی؛ حسین ارزانی؛ سید اکبر جوادی؛ عادل جلیلی؛ غلامحسین خورشیدی