نویسنده = درگاهیان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روند تغییرات بارندگی و ارزیابی خشکسالی‌های حوضه آبخیز جازموریان با استفاده از روش‌‌های روندیابی و شاخص‌های بهینه

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 923-943

سکینه لطفی نسب اصل؛ محمد خسروشاهی؛ زهرا سعیدی فر؛ فاطمه درگاهیان