نویسنده = زندی اصفهان، احسان
تعداد مقالات: 1
1. تعیین پتانسیل گیاهان شورپسند به عنوان منبع روغن

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 920-927

محمدجواد مهدوی لاسینی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ احسان زندی اصفهان؛ رضا دهقانی بیدگلی