نویسنده = آق تابای، عبدالباسط
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی خطر بیابانزایی منطقه اینچه برون در استان گلستان با استفاده از مدل ESAs

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-77

اسماعیل سیلاخوری؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ عبدالباسط آق تابای