نویسنده = بذرافشان، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. اثرات ناشی از اصلاح و احیای مراتع بر ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک مراتع جنت‌آباد رشتخوار

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 423-431

محسن شعبانی؛ مریم آذرخشی؛ جلیل فرزادمهر؛ مسعود بذرافشان