نویسنده = تقی زاده مهرجردی، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص‌های ژئومرفومتری در تفکیک نیمه‌خودکار تیپ‌های ژئومورفولوژی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: محدوده شمال غرب اردکان)

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-43

مهدی تازه؛ مریم اسدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ سعیده کلانتری؛ مجید صادقی نیا