نویسنده = احمدی بیرگانی، حسام
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اشکال مختلف اراضی بر توزیع پوشش گیاهی حوضه آبخیز غرب دریاچه ارومیه

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 487-499

حسام احمدی بیرگانی؛ پریسا روان