نویسنده = جنگجو، محمد
تعداد مقالات: 3
2. بررسی صفات گیاهی مقاوم، سازگار و حساس به آتش‌سوزی‌های دوره ای در یک مرتع نیمه‌خشک

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 73-85

فهیمه رفیعی؛ محمد جنگجو؛ حمید اجتهادی


3. بررسی مورفولوژیک بذر برخی گونه‌های مرتعی استان خراسان شمالی از منظر مکانیسم پراکنش بذر آنها

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 71-89

سپیده انورخواه؛ محمد خواجه حسینی؛ محمد جنگجو