نویسنده = سجادی، سیدفرزاد
تعداد مقالات: 1
1. نقش اقدامات پدافندی در مدیریت بحران منابع طبیعی (مورد مطالعه: غرب استان کردستان)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 489-499

سیدفرزاد سجادی؛ محمد بادسار؛ غلامرضا مجردی