نویسنده = دشتی آمیرآباد، جمال
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خطر تخریب سرزمین و شدت بیابان‌زایی با استفاده از روش فازی (مطالعه موردی: منطقه میاندهی استان خراسان رضوی)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 877-887

رضا دهقانی بیدگلی؛ حمیدرضا کوهبنانی؛ محمدرضا یزدانی؛ جمال دشتی آمیرآباد