نویسنده = دمی زاده، محمود
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی شوری خاک با استفاده از شاخص‌های طیفی و داده‌های ماهواره‌ای لندست در مناطق خشک

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 117-130

علی اکبر نوروزی؛ علیجان آبکار؛ محمود دمی زاده؛ بهروز ارسطو