نویسنده = خلیل پور، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. مقاله تطبیقی قلمروهای بیابان های استان تهران از دیدگاه های مختلف

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 409-428

محمد خسروشاهی؛ مجید حسنی؛ شیرین محمدخان؛ عباس عطارپور؛ سید عزیز کرمی؛ ابوالفضل خلیل پور؛ ابراهیم فراهانی؛ حمیدرضا عباسی


2. شناسایی کانون های بحرانی فرستایش بادی در استان تهران

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 255-274

حسین گلبابایی؛ ابوالفضل خلیل پور؛ علیمحمد طهماسبی بیرگانی