نویسنده = خلخالی، علی
تعداد مقالات: 1
1. نقش مدیریت دام در حفاظت آب، خاک و پوشش گیاهی

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 959-974

داود لطف الله زاده؛ علی خلخالی