نویسنده = پورنعمتی، اردشیر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات ارتفاع، شیب و جهات جغرافیایی بر تولید علوفه گروه‌های گیاهی مراتع سبلان در استان اردبیل

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 110-125

اردشیر پورنعمتی؛ اردوان قربانی؛ جابر شریفی نیارق؛ فرزاد میرزایی آقچه قشلاق؛ معصومه امیرخانی؛ محمود گودرزی


2. تخمین و پهنه‌بندی تولید با استفاده از تصاویر لندست 8 در مراتع سبلان

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 165-180

اردوان قربانی؛ اردشیر پورنعمتی؛ محسن پناهنده