نویسنده = بخشی، جمال
تعداد مقالات: 2
1. اثر فاکتور محیطی آب زیرزمینی در پراکنش تیپهای گیاهی در اراضی حاشیه پلایای میقان اراک

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 353-361

غلامرضا زهتابیان؛ مهرنوش قدیمی؛ علی طویلی؛ جمال بخشی


2. بررسی پوشش زیراشکوب در محیط‌های تحت کشت سیاه‌تاغ در منطقه اردستان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 436-446

غلامرضا زهتابیان؛ جمال بخشی؛ مهرنوش قدیمی؛ نادر بیرودیان