نویسنده = رحمتی زاده، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مناطق شور و گیاهان شورروی استان قم

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 580-590

ابوالفضل رحمتی زاده؛ مصطفی جعفری؛ مصطفی کریمیان اقبال


2. بررسی اثرات احداث سدهای 15 خرداد و غدیر ساوه بر روند بیابان‌زایی دشت مسیله قم

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 496-506

ابوالفضل رحمتی زاده؛ محمد جعفری