نویسنده = جبارزارع، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شدت‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه گونهPuccinella distans در شوره‌زارهای آذربایجان‌غربی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 507-517

فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ افسانه جبارزارع؛ میرطاهر قائمی