نویسنده = حمید نیک نهاد قره ماخر
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی خطر بیابانزایی منطقه اینچه برون در استان گلستان با استفاده از مدل ESAs

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-77

اسماعیل سیلاخوری؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ عبدالباسط آق تابای


3. بررسی اثرات بهینه‌سازی کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و شاخص فرسایش‌ پذیری آن در مراتع آوارد

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 80-88

زهرا جعفری؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ مریم قاسمی؛ عیسی جعفری


4. بررسی روابط معیارهای گیاهی گونه خَوَشک (Daphne mucronata) با عوامل محیطی در استان همدان (مطالعه موردی: لشگردر ملایر)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 473-486

ستاره بابایی؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ بختیار فتاحی؛ موسی اکبرلو