همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

این نشریه از سال 1378 توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور منتشر شده و حق چاپ آن برای این مؤسسه محفوظ است. این نشریه بر اساس نامه شماره 124/18440 مورخ 1381/12/17 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی-پژوهشی است. نشریه به زبان فارسی، تناوب انتشار فصلنامه‌ای و قالب چاپی- الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می‌شود. این نشریه تمامی مقالات به روش داوری همتا دو‌سو ناشناس مورد بررسی قرار می‌دهد و در روند داوری نهایی از نرم‌افزار تشخیصی سرقت ادبی همیاب برای تشخیص اصالت مقالات بهره می‌گیرد. به‌علاوه، این نشریه به عضویت کمیته بین‌المللی اخلاق در نشر (COPE) در نیامده است اما از اصول آن پیروی می‌کند. هم‌چنین، نشریه تحقیقات مرتع و بیابان ایران با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران تفاهم نامه همکاری دارد.

مقاله‌های پژوهشی در یکی از زمینه‌های تحقیقات مرتع و بیابان ایران که برای نخستین بار منتشر می‌شود، برای چاپ در این نشریه بررسی می‌شوند. با توجه به انتشار نشریات تخصصی با موضوعات حمایت و حفاظت مراتع و بیابان های کشور، مقالاتی که با موضوعات فوق برای این نشریه ارسال شوند، فقط در صورت تأیید هیأت تحریریه بررسی خواهند شد. پژوهش‌هایی که در سطح آزمایشگاهی و گلخانه‌ای انجام می‌شوند نیز فقط در صورت تأیید هیأت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (در سال 1399):  ضریب تأثیر: 0.214  چارک Q2  -لیست شده در مجلات هسته

رتبه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1401)‌: الف

صاحب امتیاز: مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

هزینه بررسی و انتشار: هزینه داوری مقاله 1/000/000 ریال - هزینه چاپ مقاله 1/500/000ریال

نوبت انتشار: فصلنامه

نوع مقالات: مقاله پژوهشی- مقاله مروری

نوع داوری: دوسو ناشناس

میانگین بازه زمانی داوری: 6 ماه

سیاست انتشار:  CC-BY

نرم‌افزار بررسی سرقت ادبی: همیاب

 

بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی روزهای گردوغباری و تعیین سهم عناصر اقلیمی بر گسترش آن در اقلیم‌های نیمه‌خشک تا فراخشک ایران

محمد خسروشاهی؛ زهرا سعیدی فر؛ خسرو شهبازی؛ سمیرا زندی فر؛ سکینه لطفی نسب اصل؛ آزاده گوهردوست؛ فاطمه درگاهیان؛ مریم نعیمی؛ طاهره انصافی مقدم؛ لیلا کاشی زنوزی؛ زهره ابراهیمی خوسفی؛ مرتضی خداقلی

صفحه 521-541