این نشریه از سال 1378 توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور منتشر شده و حق چاپ آن برای این مؤسسه محفوظ است. این نشریه بر اساس نامه شماره 124/18440 مورخ 1381/12/17 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی-پژوهشی است. در حال حاضر این نشریه به‌صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

به استناد آخرین آمار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) مربوط به سال 1398 این نشریه دارای ضریب تأثیر (IF) آن  0.185 است.

چکیده انگلیسی مقالات این نشریه در سایت اینترنتی CABI Publishing به نشانی زیر نیز قرار گرفته است:

www.Cabi-Publishing.org

کلیه مقالات ارسالی به نشریه توسط (سامانه همانندجو)  بررسی اولیه می‌شوند و بر مبنای مقدار مشابهت، درخصوص ادامه روند ارزیابی آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

مقاله‌های پژوهشی در یکی از زمینه‌های تحقیقات مرتع و بیابان ایران که برای نخستین بار منتشر می‌شود، برای چاپ در این نشریه بررسی می‌شوند. با توجه به انتشار نشریات تخصصی با موضوعات حمایت و حفاظت مراتع و بیابان های کشور، مقالاتی که با موضوعات فوق برای این نشریه ارسال شوند، فقط در صورت تأیید هیأت تحریریه بررسی خواهند شد. پژوهش‌هایی که در سطح آزمایشگاهی و گلخانه‌ای انجام می‌شوند نیز فقط در صورت تأیید هیأت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

برای آغاز فرایند بررسی مقاله، ارسال فایل‌های زیر الزامی است:

1) فایل اصلی مقاله

2) فایل مشخصات نویسندگان

3) فرم تکمیل شده تعهدنامه

4) فایل شکل‌ها در محیط نرم‌افزار Excel (در صورت وجود)

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد بوده و استفاده از مقالات برای کلیه نویسندگان و کاربران با ذکر منبع بلامانع است.

هزینه چاپ مقاله: بر اساس مجوز شماره 3/18/15270 مورخ 1392/2/10 دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین طبق تبصره بند 13-9 آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات مصوب 1390/11/8 دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت مذکور، برای تمام مقالاتی که تعیین داور شده‌اند قبل از ارسال به داوری هزینه‌ 1000000 ریال (معادل 100000 تومان) دریافت خواهد شد و چنانچه مقاله از طرف داوران برای چاپ در فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان مورد پذیرش قرار گیرد، بخشی از هزینه‌های چاپ معادل 1500000 ریال (150000 تومان) مجددا" از نویسندگان اخذ خواهد شد. هزینه چاپ و داوری به شماره حساب 4001038703014341، (شماره حساب شبا:330100004001038703014341IR ) نزد بانک مرکزی به نام مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور-درآمد اختصاصی خدمات، با کد شناسه 304038774140107001395122100005 واریز گردد. خواهشمند است فایل اسکن شده فیش مربوطه را در سایت فصلنامه در کارتابل اختصاصی نویسنده بارگذاری نمایید.

نکته: باتوجه به اینکه گاهی اوقات ایمیل‌های ارسالی از طریق سامانه نشریه بنا به‌دلایل مختلف به نویسنده مسئول وصول نمی‌شود، برای پیگیری مقاله خود، همواره صفحه شخصی خویش را بازبینی نمایید. همچنین برای هرگونه مکاتبه با نشریه فقط از پست الکترونیک زیر استفاده نمایید:


 ijrdr@areeo.ac.ir

شماره جاری: دوره 29، شماره 2، مرداد 1401 

ارتباط بین ویژگی‌‌های مورفولوژیکی و تولید درمنه کوهی (Artemisia aucheri) در مراتع کوهستانی

صفحه 166-175

جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ عزیزه بابازاده؛ مرتضی مفیدی چلان


شناسایی مناطق برداشت رسوب در کانون فرسایش بادی غرب استان تهران (مطالعه موردی: شهرستان ملارد)

صفحه 186-195

مهین حنیفه‌پور؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حسن خسروی


بررسی برخی از نیازهای بوم‌شناختی گونه مرتعیOnobrychis melanotricha Boiss. در استان اصفهان

صفحه 111-125

مسعود برهانی؛ زهرا جابرالانصار؛ حمیدرضا میرداوودی


تغییرپذیری برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط مختلف مدیریتی مرتع

صفحه 126-130

کیومرث محمدی سمانی؛ حامد جنیدی جعفری؛ پریا مرادی