همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر.

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

4 دانشجوی دکترای اقلیم‌شناسی، دانشگاه اصفهان.

چکیده

در این تحقیق داده­های بارش سالانه یک دوره آماری 26 ساله (1384- 1359) برای ایستگاه­هایی از استان مازندران به منظور تحلیل آماری بارش و تعیین سالهای مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تعیین و تفکیک سالهای مرطوب، نرمال و خشک از نمایه­های مختلف رطوبتی استفاده شد. از نظر تفکیک سالهای مرطوب و خشک، در ایستگاه­های مورد مطالعه اغلب بارش نرمال بوده و سالهای خشک و مرطوب نیز بصورت دوره­ای قابل مشاهده می­باشند که سالهای دارای بارش نرمال از فراوانی ­و استمرار بیشتری نسبت به سالهای مرطوب و خشک برخوردارند. از میان نمایه­های بارش استاندارد شده (SPI)، درصد بارش نرمال ((PNPIو نیچه (Nitzche) که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته­اند، مدل بارش استاندارد ‌شده (SPI) به دلیل داشتن قابلیتهای بیشتر ازجمله تفکیک دقیقتر طبقه‌ها در هر یک از پدیده­های ترسالی و خشک‌سالی، دقت بالاتر در جداسازی دوره­های مرطوب و خشک و حساسیت بیشتر به تغییرات بارش بهترین مدل به منظور تعیین خصوصیات آماری بارش (شدت و فراوانی) و تفکیک ترسالیها و خشک‌سالیها  در استان مازندران شناخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Drought and Wet Year Assessment models for Stations in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Shahram Khalighi Sigaroudi 1
  • Ali Sadeghi Sangdehi 2
  • Khaled Awsati 3
  • Usef GHavidel Rahimi 4

چکیده [English]

Annual rainfall data related to a 26 year period from a number of Mazandaran climatological stations were employed to analyze and model the precipitation toward a determination of drought as well as wet years. Results indicate the occurrence of different intensity drought phenomenon in all stations. As regards the classification of the annual wet and dry years, normal precipitation among various alternate dry and wet years can be observed with the normal years having more stability and continuity as compared to wet and dry years. The Standardized precipitation Index (SPI) was recognized better and more accurate model compared to the other models because of more potential such as high sensitivity to precipitation variation and more punctual separating of drought and wet year classes in every events.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardized precipitation Index (SPI)
  • Percent of Normal Precipitation Index (PNPI)
  • Nitzche model
  • drought
  • wet year
  • Mazandaran