نویسنده = انصاری، ناصر
تعداد مقالات: 2
1. برآورد میزان تخریب کمی و کیفی مراتع ناحیه ایران-تورانی از طریق سنجش و شاخص پیشنهادی

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 293-304

ناصر انصاری؛ محمد فیاض؛ محمدحسن قاسمی


2. ارزیابی نظرات بهره‌برداران در ارتباط با کشت آتریپلکس در مراتع زرند ساوه

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 360-368

عباس حنطه؛ ناصر انصاری؛ محمد علی زارع چاهوکی