نویسنده = آخوندعلی، علی محمد
تعداد مقالات: 2
1. تخمین ِ توزیع مکانی رطوبت سطحی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از داده‌های دورسنجی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 370-382

ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ علی اکبر نوروزی


2. بررسی اثر رطوبت‌های قبلی خاک بر مقادیر رواناب و رسوب با استفاده از باران شبیه‌سازی‌شده

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 445-455

عزیز ارشم؛ علی محمد آخوندعلی؛ عبدالکریم بهنیا