کلیدواژه‌ها = شدت چرا
تعداد مقالات: 18
1. بررسی دیدگاه بهره‌برداران دربارة تکرار و شدت چرای دام در مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی شهرستان کوهدشت)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 531-542

سمیرا حاجی پور؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه؛ احمد عابدی سروستانی


2. تأثیر شدت‌های مختلف چرایی بر تنوع و ترکیب جوامع گیاهی (مطالعه موردی: مراتع نیمه‌استپی بلغویی- علویجه اصفهان)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 789-804

سیدمهرداد کاظمی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ حسین بشری؛ مصطفی ترکش اصفهانی


5. اثر پذیری ویژگی های خاک از تغییردر شدت چرای دام در مراتع ییلاقی جنوب شرقی سبلان

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 183-190

رباب باقریان؛ کیومرث سفیدی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ علی اشرف سلطانی؛ بهزاد بهتری


6. بررسی اثر مدیریت چرای دام بر ویژگی‌های عملکردی خاک و ساختاری اکوسیستم مراتع کوهستانی خوی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 596-609

فاطمه علیلو؛ فرشاد کیوان بهجو؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ رضا احمدخانی؛ جواد معتمدی


7. ارزیابی تخریب مراتع بر اساس افزایش فاصله از کانون‌های بحران در دامنه‌های شمالی مراتع سبلان

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 581-595

اردوان قربانی؛ اردشیر پورنعمتی؛ امین پورعلی؛ میکائیل بدرزاده؛ علی تیمورزاده


9. بررسی تغییرات پوشش گیاهی تحت شدت‌های مختلف چــرای دام در اکوسیستم‌های مرتعی زاگرس مرکزی (مراتع کرسنک و بارده شهرکرد)

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 138-149

حمزه علی شیرمردی؛ آتوسا مجیری؛ مصطفی سعیدفر؛ محمدرضا طاطیان؛ پرویز غلامی


12. بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدتهای مختلف چرا (مطالعه موردی: مرتع نیمه‌استپی بهارکیش قوچان)

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 306-320

مریم نیکان؛ حمید اجتهادی؛ محمد جنگجو؛ فرشید معماریانی؛ هاجر حسن‌پور؛ فریبا نوعدوست


14. بررسی اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در مراتع سیساب بجنورد

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 243-255

مریم حیدریان آقاخانی؛ علی اصغر نقی‌پور برج؛ حسین توکلی


15. اثر شدت چرای دام بر رطوبت خاک و پوشش گیاهی (مطالعه موردی: پارک ملی خبر و مراتع اطراف)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 301-316

رضا باقری؛ محمد رضا چائی‌چی؛ محسن محسنی ساروی


16. تأثیر شدت چرا بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع نیمه‌خشک (مطالعه موردی: مراتع سیساب بجنورد)

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 375-385

علی اصغر نقی‌پور برج؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ حسین توکلی؛ مریم حیدریان آقاخانی


17. اثر شدت چرا بر خصوصیات خاک در مراتع ییلاقی چرندو در استان کردستان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 369-378

حمید رضا مرادی؛ سید خلاق میرنیا؛ شادی لاهورپور