دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تابستان 1393 
2. بررسی کیفیت علوفه گونه‌های مرتعی در مراتع استپی میمه اصفهان

صفحه 198-207

حسین ارزانی؛ فرج‌اله ترنیان؛ جواد معتمدی؛ مرتضی خداقلی


4. کیفیت علوفه گونه‌های مرتعی در مراتع نیمه‌استپی کرسنک چهارمحال و بختیاری

صفحه 221-233

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ حسن یگانه؛ حمزه علی شیرمردی


6. بررسی رابطه عوامل محیطی با پراکنش جوامع گیاهی مراتع سرچاه‌عماری شهرستان بیرجند

صفحه 247-259

رضا یاری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ جلیل فرزادمهر؛ فیروزه مقیمی‌نژاد


11. بررسی تأثیرگونه‌های گز و تاغ بر ویژگی‌های خاک در منطقه نیاتک سیستان

صفحه 307-316

محسن فراهی؛ مرتضی مفیدی چلان؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ رسول خطیبی؛ اسفندیار جهانتاب


13. بررسی رفتار چرایی گوسفند در مراتع نیمه‌استپی انجدان اراک

صفحه 329-335

مصطفی زارع؛ محمد فیاض؛ غلامرضا گودرزی؛ علی فرمهینی