نویسنده = بارانی، حسین
تعداد مقالات: 8
2. بررسی دیدگاه بهره‌برداران دربارة تکرار و شدت چرای دام در مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی شهرستان کوهدشت)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 531-542

سمیرا حاجی پور؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه؛ احمد عابدی سروستانی


4. تحلیلی بر نقش‌آفرینی زنان در مدیریت مراتع عشایری (مطالعه موردی: سامان‌های عرفی منطقه شول‌آباد لرستان)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 805-816

لیلا خاکی پور؛ حسین بارانی؛ احمد عابدی سروستانی؛ سعید غلامرضایی


6. بررسی تطبیقی وابستگی دام به مرتع در شرایط خشکسالی و ترسالی (مطالعه موردی: ایل قشقایی-طایفه شش بلوکی)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 475-488

سید محمد رضا حبیبیان؛ حسین بارانی؛ احمد عابدی سروستانی؛ عادل سپهری


7. شناسایی و تحلیل مهم‌ترین عوامل موثر بر کوچ زودهنگام و بهنگام در عشایر طایفه شش بلوکی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 399-416

سید محمد رضا حبیبیان؛ حسین بارانی؛ احمد عابدی سروستانی؛ عادل سپهری


8. درک و سازگاری عشایر نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی منطقه سمیرم (مطالعه موردی: عشایر قشقایی)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 438-453

راضیه صبوحی؛ حسین بارانی؛ مرتضی خداقلی؛ احمد عابدی سروستانی؛ اصغر طهماسبی