کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تعداد مقالات: 14
2. ارزیابی پویایی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای MODIS ( 2000-2015)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 754-771

محمدصادق کهخاکهن؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سیدحجت موسوی؛ عباسعلی ولی


4. تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های مناسب ارزیابی تاب آوری روستایی در برابر مخاطره خشکسالی مطالعه موردی: حوضه آبخیز حبله رود

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 881-896

مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی جعفری؛ سیدجعفر سیداخلاقی


6. ارزیابی ارتباط میان شاخص‌های گیاهی سنجنده MODIS و خشکسالی مراتع شمالی استان گلستان

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 392-405

سینا سرابی؛ علی حشمت پور؛ چوقی بایرام کمکی؛ ابوالفضل طهماسبی


8. بررسی وضعیت خشکسالی استان گلستان با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 395-407

ام‌البنین بذرافشان؛ محسن محسنی ساروی؛ آرش ملکیان؛ ابوالفضل معینی


9. بررسی وقوع طوفانهای گردوخاک در منطقه سیستان پس از وقوع خشکسالی‌های تناوبی

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 329-342

عباس میری؛ احمد پهلوانروی؛ علیرضا مقدم نیا


11. محدودیت ایجاد نقشه پوشش گیاهی توسط تصاویر ماهواره ای لندست ETM+ در خشکسالیها

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 289-301

جلال عبداللهی؛ محمدحسن رحیمیان؛ محمدحسین ثواقبی


12. تحلیل روند و خصوصیات مکانی شدت خشکسالی های استان فارس

دوره 14، شماره 1، بهار 1386، صفحه 97-109

حمید رضا مرادی؛ منصور رجبی؛ منوچهر فرج زاده


13. ارزیابی نقش طرح های اجرا شده آبخیزداری در تامین منابع آب و توسعه مراتع در استان هرمزگان

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 1023-1034

مهدی مروتی شریف اباد؛ جلال برخورداری