دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، پاییز 1393 
1. کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در مقایسه وضعیت بهره‌برداری مراتع طرح‌دار و بدون طرح شهرستان سمیرم

صفحه 383-393

سمیه دهداری؛ حسین ارزانی؛ حمید موحد؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین شعبانعلی فمی


2. مدل طبقه‌‌بندی شایستگی مراتع سبزوار برای چرای گوسفند (مطالعه موردی، حوضه چاه‌تلخ سبزوار)

صفحه 394-408

یاسر قاسمی آریان؛ حسین آذرنیوند؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ محمد جعفری؛ اسماعیل فیله کش


3. مطالعه و برآورد کربن ‌آلی خاک با استفاده از توابع انتقالی در مراتع دماوند

صفحه 409-415

مریم دادگر؛ شهلا محمودی؛ محمدحسین مهدیان؛ محمد حسین مسیح آبادی؛ رضا سکوتی اسکویی


8. مقایسه روش‌های فاصله‌ای اندازه‌گیری تراکم در الگوی پراکنش تصادفی شبیه‌سازی شده

صفحه 455-465

مجتبی عیدی؛ عطااله ابراهیمی؛ اسماعیل اسدی؛ هرمز سهرابی؛ حمزه علی شیرمردی


14. بررسی اثر طرح‌های مرتعداری بر پوشش گیاهی مراتع در شهرستان سمیرم (استان اصفهان)

صفحه 530-540

مسعود برهانی؛ حسین ارزانی؛ مهدی بصیری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهدی فرح پور


17. اثر تیمار خراش بر جوانه‌زنی بذر هفت گونه مرتعی بومی ایران

صفحه 562-569

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ سهیلا اشرافی