دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، زمستان 1398 
1. بررسی میزان تغییرات تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع زمین‌سنگ در استان هرمزگان

صفحه 501-510

محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی؛ مهشید سوری؛ نادیا کمالی


2. بررسی راهکارهای حفاظت از مراتع با رویکرد مشارکتی و روش ترکیبی SWOT و AHP (نمونه موردی: استان همدان)

صفحه 511-520

حمیدرضا وجدانی؛ شاه بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ محمود جمعه پور


4. ارزیابی کارایی بهسازهای زیستی در مهار فرسایش بادی خاک

صفحه 531-540

ساره رجبی اگره؛ فرشاد کیانی؛ کاظم خاوازی؛ حسن روحی پور؛ فرهاد خرمالی


7. عوامل موثر بر رخداد طوفان ماسه و گردوغبار زابل با تاکید بر نقش کم‌فشار پاکستان

صفحه 551-560

فاطمه درگاهیان؛ سکینه لطفی نسب اصل؛ سمانه رضوی زاده


9. نقش قرق در تغییر پایداری خاکدانه و ساختمان خاک‌های مرتعی استان گلستان

صفحه 561-570

اسماعیل شیدای کرکج؛ حسین رضایی؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ عیسی جعفری فوتمی؛ ابوالفضل شریفیان


12. تغییرات تنوع بتای گلسنگ‌ها در شدت‌های مختلف چرای دام در مراتع کوهسری سمیرم

صفحه 581-590

عزت اله مرادی؛ غلامعلی حشمتی؛ امیراحمد دهقانی


14. تحلیل نقش و ساختار اجتماعی در ابتکارات محلی سازگار مدیریت منابع آب دشت گزیر

صفحه 601-610

مریم برزگر؛ مهدی قربانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ عبدالواحد حسینی گزیر


19. طبقه‌بندی شایستگی مراتع سرایان خراسان جنوبی برای چرای گوسفند بلوچی

صفحه 641-650

فرهاد سرداری؛ حسین ارزانی؛ سیداکبر جوادی