نویسنده = ستاره بابایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط معیارهای گیاهی گونه خَوَشک (Daphne mucronata) با عوامل محیطی در استان همدان (مطالعه موردی: لشگردر ملایر)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 473-486

ستاره بابایی؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ بختیار فتاحی؛ موسی اکبرلو