همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
تفاهم نامه با EBSCO
جهت نمایه شده نشریات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه بین المللی EBSCO از جمله نشریه "تحقیقات مرتع و بیابان ایران" با این پایگاه تفاهم نامه همکاری در بهمن 1398 منعقد گردید.

مطالعه بیشتر

تفاهم نامه با پایگاه تخصصی بین المللی CABI
جهت نمایه شدن نشریات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه تخصصی بین المللی CABI از جمله نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران" با این پایگاه تفاهم نامه همکاری در تیر 1383 منعقد گردید. تصویر یکی از مقالات نشریه "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران" که از پایگاه تخصصی CABI اسکرین شات گرفته شده است .

مطالعه بیشتر

پیگیری وضعیت مقالات (ارسال ایمیل)
قابل توجه نویسندگان محترم مسئول مکاتبات بدینوسیله به آگاهی می رساند از ابتدای سال 1393، امکان پیگیری وضعیت مقاله از طریق ارسال ایمیل به آدرس saeedehnateghi@yahoo.com فراهم شده است. با احترام احسان زندی اصفهان مدیر اجرایی

مطالعه بیشتر

پیگیری وضعیت مقالات (تماس تلفنی)
قابل توجه نویسندگان محترم مسئول مکاتبات بدین وسیله به اطلاع می رساند از ابتدای سال 1393، خواهشمند است به منظور پیگیری وضعیت مقالات، فقط روز یکشنبه هر هفته از ساعت 12-10 با دفتر فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران (خانم دکتر سعیده ناطقی 44787283-021 داخلی 484) تماس حاصل فرمایند. با احترام احسان زندی اصفهان مدیر اجرایی

مطالعه بیشتر

نوبت چاپ
طبق ماده 7 بند  7-1-8  آیین نامه جدید نشریات وزارت علوم به شماره  12/25685 مورخ 1398/02/09حداقل 70% مقاله های هر شماره از نشریه باید از نویسندگان خارج از موسسه یا هیات مدیره انجمن صاحب امتیاز باشد. همچنین بنا بر بند 7-1-7 از هر عضو گروه دبیران نباید بیش از یک مقاله به عنوان نویسنده مسئول و یک مقاله به عنوان همکار منتشر شده باشد. شایان ذکر است فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران برای مقالات داخلی موسسه و مراکز استانی تابعه را تا  فروردین 1400نوبت پذیرش صادر نموده است. لذا مقالاتی که از تاریخ فوق موفق به اخذ نامه پذیرش گردند در فصل و شمارهای بعدی قرار ...

مطالعه بیشتر

جلسه هیات تحریربه مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران
مقالات بلافاصله پس از دریافت و بررسی های اولیه توسط  دفتر فصلنامه، به سردبیر تخصصی ارسال خواهد شد. پس از اخذ نظر گروه های تخصصی اعضای هیات تحریریه، برای ارزیابی به داوران تعیین شده از طرف گروه تخصصی ارسال خواهد شد. جلسات مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران هر شش ماه یکبار -اواخر تابستان و زمستان-تشکیل می گردد و وضعیت مقالات که مورد پذیرش قرار گرفته  و چاپ شده اند و همچنین ان دسته از مقالات که از سوی داوران در اولویت چاپ قرار نگرفته اند بررسی شده و گزارش می شوند.

مطالعه بیشتر

هزینه چاپ مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران
  به نام خدا رعایت نکات زیر در نگارش مقاله‌های ارسالی ضروری است. v      مقاله‌های پژوهشی در یکی از زمینه‌هایتحقیقات مرتع و بیابانایران که برای نخستین بار منتشر می‌شوند، برای چاپ در هیئت تحریریه مجله بررسی خواهند شد. دریافت کلیه مقاله‌ها فقط از طریق وبگاه نشریه به نشانی ijrdr.areeo.ac.ir انجام خواهد شد. v      مقاله‌هایی که نتایج آنها صرفا" مبتنی بر شرایط آزمایشگاهی تهیه شده باشند پذیرفته نخواهند شد. v      مقالاتی که منابع آنها ناقص است به نویسندگان عودت داده خواهد شد. لازم است قبل از ارسال مقاله راهنمای نگارش به دقت ...

مطالعه بیشتر