همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

تاریخچه

این نشریه از سال 1378 توسط مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور منتشر شده و حق چاپ آن برای این مؤسسه محفوظ است. این نشریه بر اساس نامه شماره 124/18440 مورخ 1381/12/17 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی-پژوهشی است. این نشریه به عضویت کمیته بین‌المللی اخلاق در نشر (COPE) در نیامده است اما از اصول آن پیروی می‌کند. هم‌چنین، نشریه تحقیقات مرتع و بیابان ایران با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران تفاهم نامه همکاری دارد.

نشریه "تحقیقات مرتع و بیابان ایران"،  اقدام به بررسی و انتشار مقاله­ های پژوهشی اصیل، به روز و دارای نوآوری پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و صاحب نظران حوزۀ بیابان در بخش ­های اکوسیستم مناطق بیابانی، ارزیابی بیابان زایی، پایش بیابان زایی، روش­ های نوین بیابان­ زدایی، پوشش گیاهی و کشاورزی در مناطق بیابانی، تخریب سرزمین، بیابان ­زایی، مدیریت آب در مناطق بیابانی، تغییر اقلیم و اثرات آن در بیابان زایی، ژئومرفولوژی بیابان، فرسایش بادی، گردوغبار، خشکسالی و سایر موارد می­‌نماید.

 

سیاستهای نشریه

بیانیه دسترسی آزاد

نشریه "تحقیقات مرتع و بیابان ایران"، یک فصلنامه با دسترسی آزاد است، به این معنی که مقالات بلافاصله پس از انتشار در وب‌سایت نشریه به‌صورت تمام متن قابل دسترسی و دانلود می‌باشند. این نشریه تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می‌شود.

 

قوانین کپیرایت

 تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان حق چاپ را برای محتوای مقالات خود حفظ می‌کنند، اما به دیگران اجازه می‌دهند تا محتوا را دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی کنند (تا زمانی که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند و به اصل منبع به درستی استناد شده باشد). (مطالعه بیشتر)

                                                                       

سیاستهای اخلاق در نشر

نشریه "تحقیقات مرتع و بیابان  ایران"اخلاق علمی و نشر را بر اساس کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) رعایت می‌نماید. اگر چه این نشریه هنوز به عضویت قطعی COPE  در نیامده است ولی از رهنمودهای شایسته آن‌ها استفاده و خود را متعهد به اصول آن می‌داند. (مطالعه بیشتر)

 
مشابهتیابی

پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، نشریه "تحقیقات مرتع و بیابان  ایران"از نرم‌افزار همیاب استفاده می‌نماید تا از اصالت مقالات ارسالی به این نشریه اطمینان حاصل کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود نویسندگان محترم از عدم هم‌پوشانی مقاله خود با اثرات علمی دیگر قبل از ارسال اطمینان حاصل نمایند.


اطلاعات کلی نشریه

عنوان نشریه: تحقیقات مرتع و بیابان ایران

شاپا الکترونیکی: 1138-2383

شاپا چاپی: 0875-1735

زبان اصلی: فارسی (همراه با چکیده انگلیسی)

صاحب امتیاز: مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

مدیر مسئول: دکتر علی علیزاده علی آبادی

سردبیر: دکتر عادل جلیلی

نوع داوری: دوسوناشناس

نوع دسترسی: دسترسی آزاد

نوع مجوز سترسی: CC BY

نرم‌افزار بررسی سرقت ادبی:  همیاب

هزینه انتشار: هزینه داوری مقاله 1/000/000 ریال - هزینه چاپ مقاله 1/500/000ریال

آدرس وب سایت: https://ijrdr.areeo.ac.ir

شماره تماس: 982144787282+ الی 5 - داخلی 516 و 523

 ایمیل: ijrdr@rifr-ac.ir