همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایرانقابل توجه نویسندگان محترم مسئول مکاتبات

بدینوسیله به آگاهی می رساند از ابتدای سال 1393، امکان پیگیری وضعیت مقاله از طریق ارسال ایمیل به آدرس saeedehnateghi@yahoo.com فراهم شده است.

با احترام

احسان زندی اصفهان

مدیر اجرایی