پیگیری وضعیت مقالات (ارسال ایمیل)

قابل توجه نویسندگان محترم مسئول مکاتبات

بدینوسیله به آگاهی می رساند از ابتدای سال 1393، امکان پیگیری وضعیت مقاله از طریق ارسال ایمیل به آدرس saeedehnateghi@yahoo.com فراهم شده است.

با احترام

احسان زندی اصفهان

مدیر اجرایی