همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نشریه " تحقیقات مرتع و بیابان ایران" پژوهش‌های اصیل با کیفیت بالا و پیشرفته را منتشر می‌کند که نشان‌دهنده مطالعات کامل و پیشرفت‌های تحقیقاتی مربوط به مرتع و بیابان است.

اهداف

انتشار نتایج پژوهش‌های انجام شده توسط پژوهشگران در سراسر کشور برای استفاده دست‌اندرکاران

تشویق و ترغیب بیشتر پژوهشگران کشور برای ارائه یافته‌های علمی و پژوهشی خود و کمک به ترویج کاربرد نتایج برگرفته از اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی اجرا شده  

 

چشم انداز

 • مدل سازی اکوسیستم مراتع و  مناطق بیابانی
 • ارزیابی مراتع و بیابان زایی
 • پایش مراتع و بیابان زایی
 • روش­ های نوین بیابان­ زدایی
 • پوشش گیاهی و کشاورزی در مناطق بیابانی
 • مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع و بیابان ها
 • تخریب سرزمین
 • بیابان ­زایی
 • اکولوژی مرتع
 • مدیریت آب در مناطق خشک و بیابانی
 • تغییر اقلیم و اثرات آن
 •  ژئومرفولوژی بیابان
 • فرسایش بادی و تپه‌های ماسه‌ای
 • طوفان‌های گردوغبار
 • خشکسالی
 • سیستم هشدار اولیه و ارزیابی خطر در بیابان
 • کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در آشکارسازی خطرات بیابان
 • پتانسیل‌ها و محدودیت‌های بیابان
 • ارزیابی و اندازه گیری تولیدات مراتع