پرسش‌های متداول

متوسط زمان داوری مقالات در مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران چقدر است؟

معمولا نتایج اولین مرحله داوری و ارزیابی مقاله، در کمتر از چهار ماه ارسال می شود.

نحوه اشتراک فصلنامه و تهیه شماره های قبلی چگونه است؟

فایل الکترونیکی شماره‎های گذشته در صفحه اصلی نشریه به اشتراک گذاشته شده است
همنچنین برای دریافت نسخه چاپی مجله فرم اشتراک مجله موجد در http://ijrdr.areeo.ac.ir/journal/subscription.form را تکمیل نمایید